Support
www.smth.co.th
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
wybird | 05-10-2016 | Hits  612
วิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 1.เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับบ้านทั่วไปเครื่องทำน้ำอุ่นควรมีขนาดไม่เกิน 4,500 วัตต์ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ซึ่งจะช่วยในการประหยัดไฟฟ้า ทั้งตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเอง และปั๊มน้ำ 2.ตั้งอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป ควรตั้งอุณหภูมิการใช้งานประมาณ 35-45 องศาเซลเซียส 3.ให้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ เพราะจะประหยัดน้ำกว่าแบบหักฝักบัวแบบชาวเวอร์ได้ถึง 25-75% 4.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถ...
wybird | 05-10-2016 | Hits  583
วิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 1.เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับบ้านทั่วไปเครื่องทำน้ำอุ่นควรมีขนาดไม่เกิน 4,500 วัตต์ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ซึ่งจะช่วยในการประหยัดไฟฟ้า ทั้งตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเอง และปั๊มน้ำ 2.ตั้งอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป ควรตั้งอุณหภูมิการใช้งานประมาณ 35-45 องศาเซลเซียส 3.ให้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ เพราะจะประหยัดน้ำกว่าแบบหักฝักบัวแบบชาวเวอร์ได้ถึง 25-75% 4.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถ...
wybird | 05-10-2016 | Hits  601
วิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 1.เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับบ้านทั่วไปเครื่องทำน้ำอุ่นควรมีขนาดไม่เกิน 4,500 วัตต์ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ซึ่งจะช่วยในการประหยัดไฟฟ้า ทั้งตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเอง และปั๊มน้ำ 2.ตั้งอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป ควรตั้งอุณหภูมิการใช้งานประมาณ 35-45 องศาเซลเซียส 3.ให้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ เพราะจะประหยัดน้ำกว่าแบบหักฝักบัวแบบชาวเวอร์ได้ถึง 25-75% 4.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถ...
1